ma_header
om ossvårt tankesättprodukterkontakthem
Välkommen till Mountain Ash!

Vi har många olika produkter och alla har en gemensam nämnare - TRÄ

Vi köper och säljer sågade och hyvlade trävaror från sågverk framförallt i Sverige samt Baltikum. Vi erbjuder sågade och förädlade produkter i standard och specialdimensioner från sågverk .

Vi jobbar för nära och utvecklande relationer med både kunder och leverantörer där förståelse, kompetens och kvalitet är några av grunderna som leder till ökad lönsamhet och tillväxt för alla parter.

Mountain Ash AB, Salongsgatan 25C , SE 211 16 Malmö, Sweden
Telefon: +46 40 683 32 20
Email: office@mountainash.se